GEOFIZYK – szukanie wody, badania geofizyczne

ul. Nadrzeczna 6
34-331 Pewel Mała

tel.: 500 240 245
e-mail: biuro@geofizyk.pl