Szukanie wody z odwiertem studni głębinowej

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej podłączonej do budynku.

Metoda wiercenia i średnica studni głębinowej jest dobierana przez hydrogeologa na podstawie wyników szukania wody na działce. Dzięki temu możliwe jest dobre dopasowanie sposobu wiercenia i określenie, czy konieczna jest rura osłonowa. W przypadku braku potrzeby stosowania rury osłonowej, koszt odwiertu może zostać znacznie obniżony.

Wiercenie studni to zadanie wymagające dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza firma specjalizuje się w tej dziedzinie od wielu lat, świadcząc usługi związane z tworzeniem studni głębinowych na terenie Śląska i Małopolski. Szukanie wody i odwiert realizowany przez jedną firmę znacząco zwiększa szanse na realizację studni z dużym napływem wody.

Metody szukania wody na działce 2023

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Małopolsce i na Śląsku najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych Polski w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przeszukiwanie terenu pod kątem wody na działce zmniejsza ryzyko wykonania odwiertu, który nie przyniesie oczekiwanych wyników w postaci wystarczającej ilości wody. Bez uprzedniego badania istnieje ryzyko wykonania odwiertu negatywnego, w którym woda jest niewystarczająca lub w ogóle jej nie ma, co może wymagać dalszego wiercenia w celu zwiększenia ilości wody poprzez zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie

Badania pozwalają na określenie optymalnego miejsca, głębokości oraz ilości wody, która wpłynie do studni. Budowa studni bez uprzedniego badania terenu może prowadzić do sytuacji, w której woda nie będzie w studni wystarczająca lub ilość jej napływu będzie zbyt mała. Dla typowego domu jednorodzinnego, zużycie wody powinno wynosić około 500 litrów na dobę.

Kontakt

    Miejscowości, w których szukamy wody na działce i realizujemy studnie głębinowe: