Odwiert studni w Bielsku-Białej z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Bielsku-Białej z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Bielsko-Biała podłączonej do budynku.

Metoda wiercenia i średnica studni są dobierane przez hydrogeologa na podstawie wyników poszukiwania wody na działce. Dzięki temu możemy dokładnie dopasować sposób wiercenia i ocenić potrzebę użycia rury osłonowej. Jeśli okazuje się, że rura osłonowa nie jest konieczna, koszty odwiertu mogą zostać znacznie obniżone.

Wiercenie studni dla mieszkańców Bielska-Białej jest zadaniem wymagającym zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i świadczy usługi związane z budową studni głębinowych na terenie Śląska i Małopolski. Po skutecznym szukaniu wody na działce, możemy zagwarantować studnię o wysokim napływie wody, dzięki realizacji obu tych procesów przez jedną firmę.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Bielsku-Białej

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Bielsku-Białej najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Bielsku, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przeprowadzenie poszukiwań wody na działce przed przystąpieniem do odwiertu ma istotne znaczenie dla minimalizacji ryzyka niepowodzenia w postaci niewystarczającej ilości wody. Brak wcześniejszych badań może prowadzić do wykonania odwiertu o negatywnych rezultatach, gdzie woda jest niewystarczająca lub jej brakuje całkowicie, co może wymagać dalszych działań w postaci kolejnych odwiertów w celu zwiększenia dostępności wody przez ustanowienie buforu.

Odpowiednie miejsce na studnie w Bielsku

Badania umożliwiają precyzyjne określenie optymalnego miejsca, odpowiedniej głębokości oraz odpowiedniej ilości wody, która będzie zasilać studnię. W przypadku budowy studni w Bielsku-Białej istotne jest przeprowadzenie wcześniejszych badań terenu, aby uniknąć sytuacji, w której woda w studni okaże się niewystarczająca lub jej dopływ będzie zbyt słaby. Szczególnie istotne jest to przy typowym domu jednorodzinnym, gdzie przewidywane zużycie wody wynosi około 500 litrów na dobę.

Kontakt