Odwiert studni w Brennej z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Brennej z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Brenna podłączonej do budynku.

Metoda wiercenia i średnica studni głębinowej są ustalane przez hydrogeologa na podstawie wyników poszukiwań wody na danym terenie. To pozwala na odpowiednie dopasowanie sposobu wiercenia oraz określenie, czy konieczne jest zastosowanie rury osłonowej. Jeśli nie ma potrzeby instalacji rury osłonowej, koszty wiercenia mogą zostać znacznie obniżone.

Wiercenie studni dla mieszkańców Brennej jest zadaniem, które wymaga szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza firma specjalizuje się w tej dziedzinie od wielu lat i świadczy usługi związane z tworzeniem studni głębinowych na terenie Śląska i Małopolski. Połączenie poszukiwania wody i wiercenia realizowane przez jedną firmę znacząco zwiększa szanse na stworzenie studni o wysokim strumieniu wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Brennej

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Brennej najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Brennej, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przeprowadzenie badań terenu pod kątem wody na działce jest kluczowym etapem, który pomaga zminimalizować ryzyko niepowodzenia podczas wiercenia odwiertu i uzyskania oczekiwanych rezultatów w postaci dostatecznej ilości wody. Brak wcześniejszych badań może prowadzić do wykonania nieudanego odwiertu, w którym zasoby wody są niewystarczające lub wręcz ich brakuje, co z kolei może wymagać dalszych prac wiercenia w celu zwiększenia dostępności wody poprzez zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie w Brennej

Przeprowadzenie odpowiednich badań umożliwia dokładne określenie optymalnego miejsca, odpowiedniej głębokości i ilości wody potrzebnej do zasilania studni. W przypadku budowy studni w Brennej istotne jest przeprowadzenie wcześniejszych badań terenu, aby uniknąć sytuacji, w której woda w studni okaże się niewystarczająca lub ilość jej napływu będzie zbyt mała. W kontekście typowego domu jednorodzinnego, przewidywane dzienne zużycie wody powinno wynosić około 500 litrów.

Kontakt