Odwiert studni w Istebnej z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Istebnej z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Istebna podłączonej do budynku.

Metoda wiercenia studni głębinowej oraz dobór odpowiedniej średnicy to kluczowe decyzje podejmowane przez hydrogeologa na podstawie wyników badań terenu w poszukiwaniu wody. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie techniki wiercenia oraz ocena potrzeby instalacji rury osłonowej. W przypadku, gdy nie jest konieczne zastosowanie rury osłonowej, koszty wiercenia znacznie się redukują.

Wiercenie studni dla mieszkańców Istebnej jest wymagającym zadaniem, wymagającym zarówno dogłębnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznego doświadczenia. Nasza firma specjalizuje się w tej dziedzinie od wielu lat i świadczy usługi związane z budową studni głębinowych na terenie Śląska i Małopolski. Dzięki temu, że jedna firma zajmuje się zarówno poszukiwaniem wody, jak i wierceniem, zwiększamy szanse na stworzenie studni o obfitym dopływie wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Istebnej

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Istebnej najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Istebnej, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przed przystąpieniem do wiercenia odwiertu na działce, zaleca się dokładne badanie terenu pod kątem dostępności wody. Pozwala to zminimalizować ryzyko nieudanego odwiertu, w którym ilość wody jest niewystarczająca lub nawet całkowicie jej brakuje. W przypadku braku wcześniejszych badań istnieje konieczność dalszych działań, takich jak dodatkowe odwierty w celu zwiększenia zasobów wody poprzez utworzenie odpowiedniego zbiornika buforowego.

Odpowiednie miejsce na studnie w Istebnej

Przeprowadzenie odpowiednich badań pozwala na precyzyjne określenie optymalnego miejsca, odpowiedniej głębokości i ilości wody niezbędnej do zasilania studni. Budowa studni w Istebnej bez uprzedniego zbadania terenu może prowadzić do sytuacji, w której woda w studni będzie niewystarczająca lub jej dopływ będzie zbyt mały. W przypadku typowego domu jednorodzinnego przewiduje się, że dzienne zużycie wody wyniesie około 500 litrów.

Kontakt