Odwiert studni w Małopolsce z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Małopolsce z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Małopolska podłączonej do budynku.

Metoda wiercenia studni głębinowej oraz wybór odpowiedniej średnicy stanowią kluczowe etapy, które hydrogeolog podejmuje na podstawie wyników badań terenu w poszukiwaniu zasobów wodnych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie techniki wiercenia oraz ocena potrzeby instalacji rury osłonowej. W przypadku, gdy nie jest wymagana rura osłonowa, koszty wiercenia znacznie się redukują, co jest istotne z ekonomicznego punktu widzenia.

Wiercenie studni dla mieszkańców Małopolski to zadanie, które wymaga wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza firma od lat specjalizuje się w tej dziedzinie, oferując kompleksowe usługi związane z tworzeniem studni głębinowych. Dzięki temu, że zajmujemy się zarówno poszukiwaniem wody, jak i procesem wiercenia, mamy większe szanse na sukces w tworzeniu studni o wysokim natężeniu przepływu wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Małopolsce

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Małopolsce najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Małopolsce, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przeprowadzenie dokładnego badania terenu pod kątem wody na działce przed rozpoczęciem wiercenia odwiertu jest niezwykle istotne. Taki krok znacząco zmniejsza ryzyko wykonania odwiertu, który nie spełni oczekiwań i nie dostarczy wystarczającej ilości wody. Bez wcześniejszego badania istnieje ryzyko przeprowadzenia nieudanego odwiertu, w którym zasoby wody będą niewystarczające lub wręcz jej zupełny brak. W takiej sytuacji konieczne może być kontynuowanie prac w celu zwiększenia ilości wody poprzez wykorzystanie technik buforowania.

Odpowiednie miejsce na studnie w Małopolsce

Badania są niezwykle istotne w celu ustalenia optymalnego położenia, głębokości i objętości wody potrzebnej do zasilania studni. Budowa studni w Małopolsce bez wcześniejszego przeprowadzenia odpowiednich badań terenowych może prowadzić do sytuacji, w której woda w studni będzie niewystarczająca lub ilość jej napływu będzie zbyt mała. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego przewiduje się, że dzienne zapotrzebowanie na wodę wyniesie około 500 litrów.

Kontakt