Odwiert studni w Śląsk z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej na Śląsku z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Śląsk podłączonej do budynku.

Metoda wyboru średnicy i techniki wiercenia studni głębinowej jest dostosowywana przez hydrogeologa na podstawie badań dotyczących lokalizacji wody na danym terenie. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie procesu wiercenia oraz ocena potrzeby zastosowania rury osłonowej. Jeśli okazuje się, że rura osłonowa nie jest konieczna, koszty wiercenia znacznie maleją.

Wykonanie studni głębinowej dla mieszkańców Śląska to zadanie, które wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w tej dziedzinie, oferując usługi związane z tworzeniem studni głębinowych. Wykonanie badań i wiercenie prowadzone przez jedną firmę zwiększa szanse na stworzenie studni o dużym napływie wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Małopolsce

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Małopolsce najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Małopolsce, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Badanie terenu w poszukiwaniu wody na działce jest istotne, aby zminimalizować ryzyko nieudanego odwiertu, który nie dostarczy oczekiwanej ilości wody. Brak wcześniejszych badań niesie ryzyko wykonania odwiertu nieproduktywnego, gdzie ilość wody może być niewystarczająca lub wręcz jej brakować, co z kolei może wymagać kontynuacji wiercenia w celu zwiększenia zasobów poprzez zastosowanie technik buforujących.

Odpowiednie miejsce na studnie na Śląsku

Badania naukowe pozwalają na dokładne określenie optymalnego położenia, głębokości i objętości wody, która napłynie do studni na Śląsku. W przypadku budowy studni bez wcześniejszego przeprowadzenia badań terenowych istnieje ryzyko, że woda w studni okaże się niewystarczająca lub ilość jej dopływu będzie zbyt mała. Dla typowego domu jednorodzinnego, dzienna konsumpcja wody powinna wynosić około 500 litrów.

Kontakt