Odwiert studni w Ustroniu z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Ustroniu z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Ustroń podłączonej do budynku.

Hydrogeolog dobiera metodę wiercenia i średnicę studni głębinowej na podstawie badań poszukiwania wody na działce, co umożliwia odpowiednie dopasowanie techniki wiercenia oraz ocenę potrzeby zastosowania rury osłonowej. Jeżeli nie jest konieczne używanie rury osłonowej, koszt odwiertu może zostać znacznie zredukowany.

Wiercenie studni dla mieszkańców Ustronia to kompleksowe zadanie, które wymaga szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przez wiele lat nasza firma zdobywała doświadczenie w tej dziedzinie, oferując wysokiej jakości usługi związane z budową studni głębinowych na obszarze Śląska i Małopolski. Wykonując poszukiwania wody i przeprowadzając odwiert, jedna firma znacznie zwiększa szanse na stworzenie studni o obfitym napływie wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Ustroniu

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Ustroniu najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Ustroniu, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Badanie terenu w celu zlokalizowania źródeł wody na działce jest istotne, aby zredukować ryzyko nieudanego odwiertu, który nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci odpowiedniej ilości wody. Bez wcześniejszego zbadania terenu istnieje ryzyko przeprowadzenia nieudanego odwiertu, w którym woda może być niewystarczająca lub wręcz jej brakować, co z kolei może wymagać dalszych prac w celu zwiększenia ilości wody przez zastosowanie technik buforowania.

Odpowiednie miejsce na studnie w Ustroniu

Badania terenowe pozwalają na precyzyjne określenie optymalnego miejsca, głębokości i ilości wody, która zostanie dostarczona do studni w Ustroniu. Budowa studni bez wcześniejszego przeprowadzenia badań może skutkować niewystarczającą ilością wody w studni lub zbyt małym jej dopływem. Przy typowym domu jednorodzinnym, dzienne zużycie wody powinno wynosić około 500 litrów.

Kontakt