Odwiert studni w Zawoi z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Zawoi z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Zawoja podłączonej do budynku.

Dobór metody wiercenia i średnicy studni głębinowej odbywa się na podstawie badań hydrogeologicznych przeprowadzonych na danym terenie. Takie podejście umożliwia skuteczne dopasowanie techniki wiercenia oraz ocenę konieczności użycia rury osłonowej. W przypadku, gdy rura ta nie jest potrzebna, można znacząco obniżyć koszty odwiertu.

Wiercenie studni dla mieszkańców Zawoi to kompleksowe zadanie, które wymaga solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza firma ma długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie i świadczy usługi związane z budową studni głębinowych na obszarze Śląska i Małopolski. Wykonując poszukiwania wody i przeprowadzając odwiert, jedna firma znacząco zwiększa szanse na stworzenie studni o dużym napływie wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Zawoi

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Zawoi najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Zawoi, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Badanie terenu pod kątem występowania wody na działce jest niezbędne w celu zminimalizowania ryzyka wykonania nieudanego odwiertu, który nie spełni oczekiwań pod względem dostępności wystarczającej ilości wody. Bez wcześniejszego przeprowadzenia badań istnieje ryzyko wykonania odwiertu o negatywnych skutkach, w którym woda może być niewystarczająca lub nawet całkowicie nieobecna, co może wymagać dalszego wiercenia w celu zwiększenia ilości wody poprzez zastosowanie technik buforujących.

Odpowiednie miejsce na studnie w Zawoi

Badania naukowe pozwalają precyzyjnie określić optymalne miejsce, głębokość i objętość wody, która dostanie się do studni w Zawoi. Budowa studni bez wcześniejszego zbadania terenu może prowadzić do sytuacji, w której woda w studni okaże się niewystarczająca lub ilość jej napływu będzie zbyt mała. Dla typowego domu jednorodzinnego, dzienne zużycie wody powinno wynosić około 500 litrów.

Kontakt