Odwiert studni w Żywcu z szukaniem wody

Po skutecznym szukaniu wody na działce, nasza firma zrealizuje dla Państwa również odwiert studni głębinowej w Żywcu z przyłączem. Oferujemy w ten sposób kompleksowe usługi związane z budową studni głębinowej Żywiec podłączonej do budynku.

Na podstawie wyników badań dotyczących dostępności wody na danym obszarze, hydrogeolog podejmuje decyzję dotyczącą metody wiercenia oraz średnicy studni głębinowej. W ten sposób możliwe jest właściwe dostosowanie procesu wiercenia i ocena potrzeby zastosowania rury osłonowej. W przypadku, gdy nie jest wymagane stosowanie rury osłonowej, koszt odwiertu może zostać znacznie zmniejszony.

Wiercenie studni dla mieszkańców Żywca to zadanie, które wymaga znaczącej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w tej dziedzinie, oferując usługi związane z tworzeniem studni głębinowych na terenie Śląska i Małopolski. Koncentrując poszukiwania wody i wykonywając odwiert, jedna firma istotnie zwiększa prawdopodobieństwo utworzenia studni o wysokim napływie wody.

Metody szukania wody pod studnie głębinową w Żywcu

Hydrogeolog, bazując na profilu geologicznym danego terenu, dobiera najbardziej skuteczną metodę szukania wody. W ten sposób można zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które zapewnią wystarczającą ilość wody do użycia w studni.

W Żywcu najczęściej stosowaną metodą szukania wody jest korzystanie z wahadeł, różdżek hiszpańskich i innych narzędzi. Te techniki pozwalają na wykrycie pola elektromagnetycznego powstałego podczas przepływu lub stagnacji wody i jej kontaktu z cząstkami skał, piasku i innych materiałów.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wodonośne warstwy i uzyskać dostęp do wody dla studni w Żywcu, którą następnie dla Państwa możemy wykonać.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT polega na ułożeniu kabli z sondami na całej długości działki lub jej części, które są podłączone do komputera. Podczas skanowania mierzy się oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub do 150 metrów w przypadku bardziej precyzyjnego badania, które łączy się z radiestezyjnym badaniem i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu z map hydrogeologicznych Polski.

Podczas wykonywania pomiarów na monitorze powstaje kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi, przy czym każdy kolor odpowiada innemu rodzajowi gruntu. Po zakończeniu pomiarów możliwe jest określenie, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne i rzeki podziemne.

Szukanie wody z użyciem map hydrogeologicznych w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce

Lokalizacja wody

Przeszukiwanie terenu pod kątem dostępności wody na działce jest kluczowe, aby zminimalizować ryzyko wykonania nieudanego odwiertu, który nie zapewni wystarczającej ilości wody. Brak wcześniejszych badań może prowadzić do sytuacji, w której wykonanie odwiertu okaże się nieproduktywne z powodu niedostatecznej ilości wody lub jej całkowitego braku, co może wymagać dodatkowych prac w celu zbuforowania zasobów wody.

Odpowiednie miejsce na studnie w Żywcu

Przeprowadzenie badań terenowych w Żywcu umożliwia dokładne określenie optymalnego miejsca, głębokości i ilości wody, która będzie zasilać studnię. Budowa studni bez uprzedniego zbadania terenu może prowadzić do sytuacji, w której woda nie będzie wystarczająca lub ilość jej napływu będzie zbyt mała. Dla typowego domu jednorodzinnego, zalecane zużycie wody wynosi około 500 litrów na dobę.

Kontakt