Skuteczne szukanie wody w Bielsku

Określimy odpowiednią metodę szukania wody w zależności od rodzaju gruntu, jaki występuje w danym miejscu. Naszą specjalizacją jest właśnie szukanie wody na działce w Bielsku-Białej z przeznaczeniem pod budowę studni głębinowej.

Dzięki temu unikniemy odwiertu bez wody lub z jej niewystarczającą ilością, która oznacza konieczność późniejszego dowiercenia kilku metrów. Wykonując odpowiednie badania pozwalamy uniknąć dodatkowych kosztów. Dla odpowiedniego działania studni szacunkowy zalew dzienny dla domu jednorodzinnego powinien wynosić około 500 litrów wody.

Przeprowadzone szukanie wody Bielsko-Biała pozwala dokładnie określić miejsce, głębokość oraz napływ wody do studni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w szukaniu wody na Śląsku i Małopolsce osiągamy zamierzone efekty. Najskuteczniejszymi metodami jest badanie radiestezyjne (wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza) oraz badanie elektrooporowe.

Metody szukania wody w Bielsku-Białej

Metodę szukania wody ustala hydrogeolog poprzez analizę profilu geologicznego danego terenu. Efektem tego jest zlokalizowanie warstw wodonośnych lub żył wodnych, dzięki którym dostarczona zostaje odpowiednia ilość wody do studni głębinowej Bielsko.

Popularną oraz często stosowaną metodą szukania wody w Bielsku-Białej jest szukanie wody różdżką hiszpańską, wahadłem lub innymi narzędziami pomocnymi w znajdowaniu wody.

Korzystanie z wahadła czy różdżki pozwala wykrywać pole elektromagnetyczne utworzone przez wodę ocierającą się o drobinki skał piasków.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Równie skuteczne badanie ERT wykonuje się poprzez rozłożenie na całej długości działki lub tylko jej części kabli zakończonych sondą. Podłączone są do komputera, który mierzy oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub na jej części do 150 metrów głębokości- jest bardziej precyzyjne w połączeniu z badaniem radiestezyjnym i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu odczytanego z map hydrogeologicznych Polski dla Bielska-Białej.

Podczas pomiaru tworzy się na monitorze kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głębi ziemi. Każdy z kolorów odpowiada innemu rodzajowi gruntu, przez co po zakończeniu pomiaru odczytamy na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne oraz rzeki podziemne.

Szukanie wody Bielsko-Biała z użyciem map hydrogeologicznych Polski w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody Bielsko-Biała cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce w Bielsku-Białej

Lokalizacja wody

Szukanie wody zmniejsza prawdopodobieństwo wykonania odwiertu negatywnego bez wody lub ze zbyt małym dopływem, co może oznaczać konieczności dowiercenia kilku metrów aby zwiększyć ilość wody poprzez jej zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie

Badania pozwalają określić najlepsze miejsce, głębokość i napływ wody do studni. Wykonanie studni bez odpowiednich badań może doprowadzić do braku w niej wody lub zbyt małego napływu. Jednorazowy zlew wody powinien wynosić około 500 litrów na dobę dla domu jednorodzinnego w Bielsku-Białej.

Kontakt