Skuteczne szukanie wody w Szczyrku

Specjalizujemy się w szukanie wody na działce w Szczyrku, przeznaczonych do budowy studni głębinowej. Stosujemy najlepsze metody szukanie wody, w zależności od rodzaju gruntu w miejscu badania.

Dokładne badania pozwolą uniknąć odwiertu bez wody lub z jej małą ilością. Dochodzą wtedy dodatkowe koszty dowiercenia kilku metrów. Określenie odpowiedniej metody szukania wody umożliwia uzyskanie zalewu dziennego wody do studni wynoszącego około 500 litrów wody na dobę (jest to wynik dla domu jednorodzinnego w Szczyrku).

Gwarancją dokładnie określonego miejsca, głębokości oraz napływu wody do studni jest stosowanie sprawdzonych metod. Przeprowadzając szukanie wody Szczyrk, korzystamy z badań radiestezyjnych (realizowane przez radiestetę lub różdżkarza) oraz badania elektrooporowe. Doskonałe wyniki poparte są naszym wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas szukania wody w Małopolsce oraz na Śląsku.

Metody szukania wody w Szczyrku

Hydrogeolog po wcześniejszej analizie profilu geologicznego danego terenu wybiera najlepszą metodę szukania wody. Wybór najskuteczniejszego badania pozwoli zlokalizować warstwy wodonośne lub żyły wodne, które pozwalają uzyskać odpowiednią ilość wody w studni głębinowej Szczyrk.

Wykorzystanie popularnej różdżki hiszpańskich oraz wahadła to efektywne narzędzia stosowane podczas szukania wody w Szczyrku. W razie potrzeby stosuje się również inne narzędzia szukania wody.

Woda stojąca lub płynąca ociera się o drobinki skał piasków itd. tworząc w ten sposób pole elektromagnetyczne. Szukanie wody za pomocą różdżki i wahadła pozwala je zlokalizować.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Badanie ERT rozpoczyna się od rozłożenia kabli zakończonych sondą na długość działki lub jej część. Podłączone wcześniej do komputera pozwalają mierzyć oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub na jej części do 150 metrów (w większych głębokościach poleca się dodatkowe badanie radiestezyjne oraz rozpoznanie profilu podziemnego gruntu na podstawie map hydrogeologicznych Polski dla Szczyrku)

Wykonujący się pomiar na monitorze tworzy profilu geologicznego warstw w głębi ziemi, a każdy powstały kolor odpowiada innemu gruntowi. Zakończony pomiar pozwala na określenie głębokości warstw wodonośnych, żył wodnych oraz rzek podziemnych.

Szukanie wody Szczyrk z użyciem map hydrogeologicznych Polski w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody Szczyrk cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce w Szczyrku

Lokalizacja wody

Szukanie wody w Szczyrku zmniejsza prawdopodobieństwo wykonania odwiertu negatywnego bez wody lub ze zbyt małym dopływem, co może oznaczać konieczności dowiercenia kilku metrów aby zwiększyć ilość wody poprzez jej zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie

Badania pozwalają określić najlepsze miejsce, głębokość i napływ wody do studni. Wykonanie studni bez odpowiednich badań może doprowadzić do braku w niej wody lub zbyt małego napływu. Jednorazowy zlew wody powinien wynosić około 500 litrów na dobę dla domu jednorodzinnego.

Kontakt