Skuteczne szukanie wody w Wiśle

Naszą specjalizacją jest szukanie wody na działce w Wiśle z przeznaczaniem pod budowę studni głębinowej. Występujący dany rodzaj gruntu w miejscu badania określa nam odpowiednią metodę szukania wody.

Pomaga to uniknąć wykonania odwiertu bez wody lub z jej niewystarczającą ilością, która oznacza konieczność dodatkowego odwiertu o kilka metrów. Wpływa to na dodatkowy koszt, który jest niepotrzebny. Szacunkowy zalew dzienny dla domu jednorodzinnego powinien wynieść około 500 litrów wody.

Dokładnie przeprowadzone szukanie wody Wisła pozwala określić miejsce, głębokość oraz napływ wody do studni. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia w szukaniu wody na Śląsku i Małopolsce. Stosujemy najskuteczniejsze metody, takie jak badania radiestezyjne (wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza) oraz badania elektrooporowe.

Metody szukania wody w Wiśle

Metoda szukania wody ustala się na podstawie profilu geologicznego danego terenu. Wykonywana przez hydrogeologa zapewnia największą skuteczność tego badania. Zlokalizowane zostają warstwy wodonośne lub żyły wodne, które dostarczają odpowiednia ilość wody do studni głębinowej Wisła.

Najpopularniejszą oraz często używaną metodą szukania wody w Wiśle jest szukanie wody wahadłem, różdżką hiszpańską lub innymi narzędziami pomocnymi w znajdowaniu wody.

Działania wahadła czy różdżki wykrywa pole elektromagnetyczne, które zostaje stworzone przez wodę ocierającą się o drobinki skał piasków.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

Za to badanie ERT wykonuje się za pomocą rozłożenia na całej długość działki lub jej część kabli zakończonych sondą. Podłączone są odpowiednio do komputera, który poprzez skanowanie mierzy oporność ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) albo na jej części do 150 metrów głębokości (jeszcze bardziej precyzyjne jest w połączeniu z dodatkowym badaniem radiestezyjnym i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu wynikającego z map hydrogeologicznych Polski dla Wisły)

Wykonywany pomiar tworzy na monitorze kolorową mapę profilu geologicznego warstw w głąb ziemi. Każdy kolor odpowiada za innych rodzaj gruntu, przez co po zakończeniu pomiaru stwierdzimy, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne oraz rzeki podziemne.

Szukanie wody Wisła z użyciem map hydrogeologicznych Polski w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody Wisła cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce w Wiśle

Lokalizacja wody

Szukanie wody w Wiśle zmniejsza prawdopodobieństwo wykonania odwiertu negatywnego bez wody lub ze zbyt małym dopływem, co może oznaczać konieczności dowiercenia kilku metrów aby zwiększyć ilość wody poprzez jej zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie

Badania pozwalają określić najlepsze miejsce, głębokość i napływ wody do studni. Wykonanie studni bez odpowiednich badań może doprowadzić do braku w niej wody lub zbyt małego napływu. Jednorazowy zlew wody powinien wynosić około 500 litrów na dobę dla domu jednorodzinnego w Wiśle.

Kontakt