Skuteczne szukanie wody w Żywcu

Zajmujemy się szukaniem wody na działce w Żywcu, która jest przeznaczona do budowy studni głębinowej. Wybór odpowiedniej metody szukania wody zależy od rodzaju gruntu w miejscu badania.

Umożliwia to uniknięcie dodatkowych kosztów, takich jak dodatkowe kilka metrów odwiertu. Dzieje się tak ze względu na odwiert bez wody lub z jej niewystarczającą ilością. Szacunkowy zalew wody dla domu jednorodzinnego w Żywcu powinien wynosić około 500 litrów.

Najlepsze miejsce, głębokość oraz napływ wody do studni można określić poprzez profesjonalne szukanie wody Żywiec. Nasze wieloletnie doświadczenie w szukaniu wody na Śląsku i Małopolsce skutkuje doskonałą skutecznością. Najskuteczniejszymi metodami szukania wody są badania elektrooporowe oraz badania radiestezyjne przeprowadzane przez różdżkarza lub radiestetę.

Metody szukania wody w Żywcu

Najskuteczniejsze metody szukania wody dobierane są przez hydrogeologa na podstawie profilu geologicznego. Zapewnia to skuteczne wykonanie badania, które wskazuje nam warstwy wodonośne lub żyły wodne zapewniające odpowiednią ilość wody w studni głębinowej Żywiec.

Najpopularniejszą i efektywną metodą szukaniu wody w Żywcu jest szukanie wody z użyciem różdżki hiszpańskiej, wahadła lub innych pomocnych w szukaniu wody narzędzi.

Wahadła oraz różdżki wykrywają pole elektromagnetyczne, które powstaje przez ocieranie się o drobinki skał piaskowych wody stojącej lub płynącej.

Badanie radiestezyjne

Wykonywane przez radiestetę lub różdżkarza na działce u klienta

Skuteczność metody: 99%

Badanie elektrooporowe ERT (geofizyczne)

Skuteczna metoda szukania wody od 80 do nawet 150 metrów

Skuteczność metody: 99%

W przypadku badania ERT polega ono na rozłożeniu przez całą długość działki lub jej części kabli zakończonych sondą, które podłączone są do komputera. Skanowanie polega na mierzeniu oporności ziemi do głębokości 80 metrów (szybkie skanowanie) lub na jej części do 150 metrów w głąb ziemi (bardziej precyzyjne, a w połączeniu z dodatkowym badaniem radiestezyjnym i rozpoznaniem profilu podziemnego gruntu wynikającego z map hydrogeologicznych Polski dla Żywca).

Podczas wykonywanego pomiaru na monitorze tworzy się kolorowa mapa profilu geologicznego warstw w głąb ziemi. Każdy powstały kolor odpowiada za inny grunt, a po ukończeniu pomiaru możemy określić, na jakiej głębokości występują warstwy wodonośne, żyły wodne oraz rzeki podziemne.

Szukanie wody Żywiec z użyciem map hydrogeologicznych Polski w sezonie 2023 gratis

Szukanie wody Żywiec cennik 2023

Badanie radiestezyjne

  • z opisem: 500 zł

Badanie elekrooporowe

  • z opisem: 1000 zł
  • bez opisu: 500 zł

Dlaczego warto szukać wody na działce w Żywcu

Lokalizacja wody

Szukanie wody zmniejsza prawdopodobieństwo wykonania odwiertu negatywnego bez wody lub ze zbyt małym dopływem, co może oznaczać konieczności dowiercenia kilku metrów aby zwiększyć ilość wody poprzez jej zbuforowanie.

Odpowiednie miejsce na studnie

Badania pozwalają określić najlepsze miejsce, głębokość i napływ wody do studni w Żywcu. Wykonanie studni bez odpowiednich badań może doprowadzić do braku w niej wody lub zbyt małego napływu. Jednorazowy zlew wody powinien wynosić około 500 litrów na dobę dla domu jednorodzinnego.

Kontakt